Hodiny tělesné výchovy v době distanční výuky

Distanční výuka nutí sedět žáky u PC více než obvykle, a proto je nutné kompenzovat hodiny prosezené u stolu s počítačem pohybovými aktivitami.

Do distančních hodin tělesné výchovy zařazujeme cvičební sestavy na rozvoj pohyblivosti a na podporu všeobecného posilování těla. Zadali jsme posilovací cviky, kterým se mají žáci věnovat po stanovený čas. Výsledky měření počtu zvládnutých opakování zaznamenají do tabulky, aby je mohli porovnat se spolužáky. Žáci si mohou ráno před výukou a o přestávkách mezi distančními hodinami vyzkoušet zajímavé protahovací cviky podle zadané předlohy. V rámci míčových sportů měli žáci za úkol trénovat s míčem 5 cviků alespoň 15 minut, nebo driblovat s míčem v okolí svého bydliště. Žákům jsme doporučili vycházku do přírody v okolí jejich bydliště a vycházku zdokumentovat, např. fotografií směrníku. Právě žákovské  fotografie a vytvořená videa slouží jako kontrola jejich zapojení se do distanční výuky tělesné výchovy. Ale lze klidně říci, že žáci s potěšením vkládají své výtvory do MS TEAMS.                                                           

Učitelé tělesné výchovy