Závěrečná zkouška

Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené učebními osnovami a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

KONCEPCE ZZ 2024  

Závěrečná zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá z

                       Písemná zkouška: trvá 240 minut

                       Praktická zkouška: 

  • 33-56-H/01 Truhlář trvání zkoušky 3 dny, celkem 21 hodin, truhlářská dílna Dolní Staré Město – Trutnov, podkladem pro praktickou zkoušku  je zpracovaná Samostatná odborná práce
  • 36-64-H/01 Tesař trvání zkoušky 2 dny, celkem 14 hodin, tesařská dílna Dolní Staré Město – Trutnov
  • 36-52-H/01 Instalatér trvání zkoušky 3 dny, celkem 21 hodin, pracoviště smluvních firem
  • 36-67–H/01 Zedník, trvání zkoušky 3 dny, celkem 21 hodin, školní pracoviště Volanovská 217, Trutnov

                          Ústní zkouška

  • odborné předměty a otázky ze světa práce, příprava ke zkoušce nejméně 15 minut,  zkouška trvá nejdéle 15 minut 
  • součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, jejich anotaci si můžete stáhnout zde

ŘÁDNÝ TERMÍN ZZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

·         Písemná zkouška 3. června 2024

          Praktická zkouška 4.  – 14. 6. 2024 podle oborů a rozpisu v koncepci,

·         Ústní zkouška:

          ·          18. června 2024 – obor Zedník, Instalatér,

          ·          19. června 2024 – obor Truhlář, Tesař.

          ·          Pro všechny řemeslné obory bude ústní zkouška probíhat v budově školy Pražská 131, Trutnov

Samostatná odborná práce (SOP)

Na základě vylosovaného tématu a podrobného zadaní vypracuje žák SOP. Dílčí úkony konzultuje se svým vedoucím práce, jeho připomínky je žák povinen do práce zapracovat.