Závěrečná zkouška 

Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené učebními osnovami a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

KONCEPCE ZZ 2023


Závěrečná zkouška ve školním roce 2022/2023


                        

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA:

   1. června 2023, v Trutnově v budově školy na Volanovské

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:

33-56-H/01 Truhlář trvání zkoušky 3 dny, celkem 21 hodin, 5. 6. 2023 – 9. 6. 2022, truhlářská dílna Dolní Staré Město – Trutnov

36-64-H/01 Tesař trvání zkoušky 2 dny, celkem 14 hodin, 12. 6. 2023 – 14. 6. 2023, tesařská dílna Dolní Staré Město – Trutnov

36-52-H/01 Instalatér trvání zkoušky 3 dny, celkem 21 hodin, 5. 6. 2023– 9. 6. 2023, pracoviště smluvních firem

36-67–H/01 Zedník, trvání zkoušky 3 dny, celkem 21 hodin, 5. 6. 2023– 9. 6. 2023, školní pracoviště Volanovská 243, Trutnov

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:


Obor zedník a instalatér: dne 20. 6. 2023 v 8:00 hodin budova školy Volanovská, Trutnov

Obor truhlář a tesař: dne 22. 6. 2023 v 8:00 hodin budova školy Volanovská, Trutnov

Ústní zkouška se bude konat podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, jejich anotaci si můžete stáhnout.

-          příprava ke zkoušce nejméně 15 minut    

     -     zkouška trvá nejdéle 15 minut