Závěrečná zkouška

 gastronomické a potravinářské obory                        řemeslné obory