Gastronomie

Nástavbové studium v oboru Gastronomie je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém vzdělávacím programu v oborech 65-51-H/01 Kuchař – číšník

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 65-41-L/51
Název RVP: Gastronomie
Název ŠVP: Gastronomické služby
Délka studia: 2 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia: VOŠ, VŠ

Místo vzdělávání: Teplice nad Metují

Máte ambice stát se manažerem hotelu či restaurace?

Tak to jste tu správně, maturitní studium Vám pomůže pozvednout znalosti a schopnosti na úroveň hotelového managementu.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent oboru 65-41-L/51 Gastronomie se uplatní ve středních technicko-hospodářských funkcích v odvětví gastronomie a hotelnictví, cestovního ruchu a ve stravovacích a ubytovacích službách. Vzdělávání v oboru navazuje na prohlubování a upevňování odborných kompetencí získaných při odborném výcviku při absolvování učiliště či pracovními zkušenostmi.

Příklady možných pracovních pozic: pracovník pohostinství a hotelového provozu, provozář, šéfkuchař, vrchní číšník, recepční.

UČEBNÍ PLÁN       

DALŠÍ INFORMACE