Kuchař, číšník

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Kód oboru: 65-51-H/01
Název RVP: Kuchař-číšník
Název ŠVP: Gastronomie pro život – Kuchař
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Teplice nad Metují

Hledáš obor, kde se nudit opravdu nebudeš? Na dobrém jídle a pití si rád pochutná úplně každý. Tak proč se nespecializovat v oblasti, která bude mít vždy své místo mezi prestižními obory? 

Studuj v unikátní kombinaci oborů, jež ti umožní vybrat si to nejlepší z obou světů. Čeká tě spousta komunikace se zákazníky a bez fantazie se taky neobejdeš, Dvouobor je velmi náročný. V prvním ročníku je čas obojí vyzkoušet a pak se rozhodnout, co tě bude bavit víc, pokud nebudeš zvládat oba.

CO DĚLÁ ČÍŠNÍK?

Číšník je zaměstnanec v restauraci nebo kavárně, která je stará o obsluhu hostů. Jeho hlavními úkoly jsou přivítání hostů, předání jídelního lístku, přijetí objednávek, servírování jídel a nápojů, a nakonec vyúčtování.

Číšník také zajišťuje, aby stůl byl připraven a uklizený, aby hosté měli čisté sklenice, příbory a talíře. Můžete také přidat hostům doporučení k jídlu pití, odpovědět na jejich otázky a vyřešit jakékoli problémy, které by mohli mít.

Dobrý číšník by měl být zdvořilý, pozorný a přátelský k hostům, a měl bych mít dobrou znalost nabízených jídel a nápojů. Pokud je číšník úspěšný, hosté si odnesou pozitivní zážitek a budou se vracet do restaurace nebo kavárny znovu.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI


Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy teplé i studené kuchyně. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.

 UČEBNÍ PLÁN


POPIS UČEBNÍHO OBORU


Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cyklus je čtrnáctidenní, dva týdny jsou žáci ve škole, dva týdny na pracovišti praktického vzdělávání.
Tříletý učební obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.