Kuchař, cukrář

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU


Kód oboru: 65-51-H/01
Název RVP: Kuchař-číšník
Název ŠVP: Gastronomie pro život – Kuchař, cukrář
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Teplice nad Metují

 Máte rádi jídlo a nebojíte se experimentovat? Být kuchařem je pro vás skvělá volba, ale chtělo by to ještě něco navíc?

 

Právě pro vás je připraven experimentální školní vzdělávací program, který si dává za úkol propojit obor Kuchař s oborem cukrář v místech, kde to jde. Takže kuchař s puntičkářskou trpělivostí, který se nebojí těsta a drobného zdobení zákusků, dortů a restauračních dezertů, který ale ovládá perfektně i kuchařské řemeslo a chce být Masterchef. Dvouobor je velmi náročný. V prvním ročníku je čas obojí vyzkoušet a pak se rozhodnout, co tě bude bavit víc, pokud nebudeš zvládat oba.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI


Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy teplé i studené kuchyně a některé cukrářské výrobky. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.

 UČEBNÍ PLÁN


POPIS UČEBNÍHO OBORU


Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cyklus je čtrnáctidenní, dva týdny jsou žáci ve škole, dva týdny na pracovišti praktického vzdělávání.
Tříletý učební obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.